Nằm mơ thấy bố mẹ mình chết đi sống lại là điềm gì

Nằm mơ thấy bố mẹ mình chết đi sống lại là điềm gì