Ví dụ về Lô đầu câm và Lô đuôi/đít câm

Ví dụ về Lô đầu câm và Lô đuôi/đít câm