Đánh đề theo phương pháp loại trừ – chắc hẳn khi nhắc đến phương pháp này thì bất kể ai, dù người mới chơi cũng đều hiểu được phần nào phương pháp này. Để hiểu rõ khái niệm “đánh đề theo phương pháp loại trừ” và đặc biệt là những điều cần cẩn trọng =>> Bạn chơi hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Đánh đề theo phương pháp loại trừ là gì?

Khái niệm phương pháp loại trừ trong đánh đề là việc chúng ta lựa chọn những con số có khả năng ra cao nhất trong 100 số từ số 00 -> 99 rồi đặt cược cho nó. Cụ thể người chơi sẽ phải có các tiêu chuẩn để chọn lựa, và khi áp dụng tiêu chuẩn chọn lựa thì chúng ta sẽ thu được một bộ số có khả năng ra cao hơn những số không đạt tiêu chuẩn.

Cũng là chọn số đánh đề, nhưng nhiều người lại áp dụng phương pháp loại bỏ những con số “ít có khả năng ra”, thay vì lựa chọn những con số có khả năng ra cao nhất như nói ở trên. Những con số không bị loại ra trong trường hợp này lại chính là những con số được chọn để xuống tiền.

Cũng giống như phương pháp chọn lựa những con số có khả năng ra cao nhất, phương pháp loại bỏ những con số “ít có khả năng ra” cũng cần dựa vào các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn loại bỏ những số “ít có khả năng ra” cũng hết sức đa dạng, tùy thuộc vào hiểu biết và trải nghiệm của từng người.